V zimním slunci/V zimním soumraku

Údaje o textu
Titulek: V zimním soumraku
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 273 – 274.
Licence: PD old 70

Chocholouš stýská na dvoře,
střechy jsou šedivy mrazem,
nebe je šedé oblaky,
sníh zvolna polétá na zem.

Zamženým oknem dívám se ven,
kde stojí bezlistá líska;
jde soumrak v prosincový den, —
chocholouš stýská.

Co nám zde v teplé světnici,
jsme jako v hnízdečku v peří,
vesele v kamnech praská louč
a plápolá večerní šeří;
na plotně doutná jalovec,
jablíčko na peci zpívá
a je nám tak milo a teskno přec,
jak venku se stmívá.

Stmívá se valem, jak ten sníh
se měkce na střechy sází;
to chvíle, kde se vzpomíná
těch, kteří u krbu schází,
kde vzpomíná se dávných let
a každé blažené chvíle —
chocholouš stesknul naposled,
sníh na vše padá tak bíle.