V zimním slunci/Mezi knihami

Údaje o textu
Titulek: Mezi knihami
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 270 – 271.
Licence: PD old 70

Byl podzimkový, šerý den
a těžký stesk mi v duši leh',
tu náhle padl do oken
svit slunečný a v řady kněh.

Tak stály tady nehnutě,
kmen podle kmenu, — duchů les,
jímž jako orlí perutě
se myšlenkový šelest nes'.

A paprsk slunce na ně pad'
jak v starých dubů kořeny;
ten tam byl stesk a nesoulad,
já videl prales vznešený.

Ten lidstva velkých duchů bor,
jak hledí ve svých myšlenkách
tak nepoddajně v žití spor.
A nesmrtelna dech jim táh'.