V zimním slunci/Deo lucis

Údaje o textu
Titulek: Deo lucis
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 225 – 226.
Licence: PD old 70

Ó ne, ty nejsi dosud vševládnoucí,
ty, k němuž tvorstvo tvoje křičí žalem,
neb jistě v soucitu svém neskonalém
bys vlídně setřel každou slzu žhoucí.
Já ve svém srdci tvoje cítím tlouci
a mé ty v tvém, — a v mém jak žití malém
je pláč a prach, tak vím, že mraků valem
kdos ještě stíní tvoji řízu stkvoucí.

Ty's vůdce náš, a my tvé valné voje,
ty za nás bojuješ, my za tebe;
náš každý dobrý čin je sláva tvoje.
A jednou, vím, že vítězící stanem
v tom tvém i našem boji o nebe —
ó světlý Ormuzi! — s tmy Ahrimanem.