V zimním slunci/Děti

Údaje o textu
Titulek: Děti
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl II.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Praha, J. Otto 1907. s. 226 – 227.
Licence: PD old 70

Ze hlubin věčna, v světa rmut a hřích
vás boží ruka posílá, ó děti,
co bílý květ i na trnové sněti,
co čistou bystřeň do vod zkalených.

My ubláceni jdem po cestách zlých,
před sebou bázeň, vinu ve zápětí,
až klesáme svých model do objetí
vždy nový zástup duší ztracených.

My jdem, však za nás přicházíte zas
vy v rouchu labutím: je v krátké době
prach střísní též; — kéž méně nežli nás!
však to, že posílá vás v žití luh
tak čistý, znakem jest, že lidstvo Bůh
chce pozvednout a pozvedne kdys k Sobě.