Národní listy/1890/152 (odpolední vydání)/Václav Žížala-Donovský

Údaje o textu
Titulek: Denní zprávy:
Václav Žížala-Donovský
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, ročník XXX. číslo 152., odpolední vydání, s. 2.
Dostupné online.
Vydáno: 4. června 1890
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Václav Žížala-Donovský

Dlouholetý člen administrace našeho listu, stařičký pan Václav Žížala-Donovský, rozloučil se včera s životem. V chladných vlnách Vltavy dobrovolně hledal a nalezl svůj hrob!

Václav Žížala-Donovský narodil se v Praze r. 1824, kde navštěvoval obecnou a pak německou hlavní školu. Jako jinoch sotva 2Oletý přidružil se ke hloučku českých vlastenců, kteří v dobách tehdejších pořádáním zábav, přednášek a div. představení jali se probouzeti národní vědomí. V bouřlivém roce 1848 súčastnil se Václav Donovský veřejných událostí a již tehdáž zkoušel se ve spisovatelství, nejprve v jazyku německém a pak i v jazyku českém. Přispíval do rozličných časopisů a byl účasten mnohých literárních podniků českých. Nejznámější prací jeho belletristickou je povídka »Tři Čechové«, která vyšla v Bibliotéce románů a mnohé nepříjemnosti mu spůsobila. — Žížala by z trestu odveden k vojsku a dostal se do Italie, kde postoupil na šikovatele. Roku 1859 byl z vojska propuštěn, vratil se do Prahy i pracoval nějaký čas při »Obrazech Života« vydávaných Janem Nerudou. Přeložil též a spracoval několik divadelních her a byl nějakou dobu členem Prokopovy divadelní společnosti české, která o probouzení národního vědomí na českém venkově značných zásluh si získala. Zanechav dráhu divadelní stal se Václav Žížala-Donovský administračním úřadníkem novinářským, nejprve v »Času«, který r. 1865 splynul s «Nár. Listy.« Od té doby byl V. Žížala-Donovský při našem časopisu jako administrátor zaměstnán. Před několika lety stižen byl chorobou zraku i prodlel za příčinou jejího vyléčení téměř 2 leta na dovolené. Vrátiv se pak ku svému povolání, shledal že stáří celou svou tíhou na něho dolehlo, že nemůže povinnosti své jako dříve zastávati. Odebral se tedy před 2 lety na zasloužený odpočinek. V poslední době jevily se na Donovském příznaky neobyčejného rozechvění. Stěžoval si často na nepřízeň poměrů i nejednou vyslovil se před svými přátely, že odhodlán jest životu svému učiniti konec. Úmysl tento, patrně v návalu choromyslnosti, včera uskutečnil. S řetězového mostu vrhl se po 11. hodině večerní střemhlav do Vltavy a v její vlnách zahynul. Mrtvola jeho byla dnes o 8. hodině ranní u Odkolkových mlýnů na Malé straně vylovena a do pathologického ústavu dopravena. Václav Žížala-Donovský byl muž dobrosrdečný, který v životě svém přestál mnoho starostí rodinných, nesnází a svízelů. Čestná budiž mu paměť!