Patery knihy plodů básnických/Strom fíkový a vinař

Údaje o textu
Titulek: Strom fíkový a vinař
Autor: Václav Svatopluk Štulc (jako Václav Štulc)
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 120.
Licence: PD old 70

Fíkový strom štípený
člověk jistý na vinnici svojí měl,
a když přišel třikrát rok po roce
na fíku tom hledat ovoce,
nalezl ho sice listím oděný,
ovoce však na něm nenašel.

Tedy vece bedlivému
vinaři pán svému:
»Třikráte již vždy rok po roce
přicházím tu hledat ovoce,
ale to se nedaří.
Nuže, muj vinaři,
vytni nevděčný strom! Nač má kazit zemi
svými kořeny a haluzemi?«

Vinař ale k pánu takto děl:
»Pane, prosím, abys poshověl!
Ponechejž ho ještě toho léta!
já jej sám
znova okopám,
a tak poznám,
zdaž co vydá, zda se udá práce ta.
Potom ovoce-li neponese,
fík nechť vytne se!«

(V. Perly nebeské.)