Ottův slovník naučný/Konkursní: Porovnání verzí

m
Kategorie
(Konkursní)
 
m (Kategorie)
 
'''K.''' {{Prostrkaně|soud}}. K vyhlášení konkursu jest povolán, jde-li o konkurs obecný, soud krajský nebo zemský, v jehož obvodu má kridatář v době uvalení konkursu své bydliště. Byl-li konkurs vyhlášen sice v Rakousku, ale v území, kde všeobecný řád '''k.''' platnosti nemá, přísluší '''k.''' řízení v příčině nemovitostí kridatářových v obvodu platnosti '''k'''-ho řádu ležících soudu krajskému nebo zemskému, jenž by byl příslušným, kdyby kridatář na oné nemovitosti bydlil. K provedení konkursu kupeckého jest povolán soud obchodní, v jehož obvodu kupec nebo společnost obchodní v konkurs upadlá sídlo má. Soud obchodní, jenž konkurs na společnost veřejnou nebo kommanditní vyhlásil, jest povolán provésti i konkurs na jmění jednotlivých společníků resp. komplementářů současně uvalený. U soudu řízením '''k'''-m se zabývajícího jest provésti i všecky spory likvidační a lokační i spory o prohlášení donuceného narovnání v konkursu kupeckém uzavřeného za neplatné, jakož i vůbec všecky spory, které během '''k'''-ho řízení proti '''k.''' podstatě jsou zahájeny. Z pravidla posléz uvedeného činí však výjimku spory patřící k pravomoci reální nebo horní. ''[[Autor:Ferdinand Pantůček|Pčk.]]''
{{Konec formy}}
 
{{DEFAULTSORT:Konkursní}}
[[Kategorie:Právo v Ottově slovníku naučném]]