Slowanské národnj pjsně/Djl prwnj: Porovnání verzí