Don Quijote de la Mancha/Díl první/Kapitola šestá – Další jazyky