Soumračnem věku/Po přečtení zprávy filantropických dam

Údaje o textu
Titulek: Po přečtení zprávy filantropických dam
Autor: Antonín Sova
Zdroj: Sova, Antonín, Dílo Antonína Sovy svazek II. - Vybouřené smutky, vydal Dr. Ot. Štorch-Marien, Praha, 1922,
Vydáno: 1898
Licence: PD old 70

Ó paní, ó paní šedivá,
jděte mi se svou filantropií,
s tím srdcem citlivůskářským!
Jen modlit se a plakat?
Ó paní, styďte se
za tu filantropii!
Uráží, uráží, třikrát uráží
lidskou důstojnost!
Almužnou lehtáte hladové,
když touží po práci
a chtějí peníz poctivý?
Ó, paní, paní šedivá,
nechte těch společků,
těch ústavů,
těch jeptišek,
jež darmo kazí mládež!
Ó, paní, paní šedivé,
ó, krásné paní, šlechetné,
vznešené paní,
filantropické!
Ty holé cifry vizte
mzdy nekřesťanské
vašimi muži s drzým klidem
po týdny vyplácené
na dlaně zmozolené,
to uráží, uráží, třikrát uráží
důstojnost lidskou!
Ó paní, mnoho paní šedivých
a filantropických,
věznících v klecích starce
neb děti neb dívky,
víc pro ztišení ješitnosti své,
míň pro blaho těch tvorů
churavých, osiřelých,
slyšíte? slyšíte?
Řve bídou společnost,
vy paní ctihodné!
A vy, tak zrovna prohnilé
jak muži vaši,
si hrajete na dobročinnost
se slepičími mozky,
filantropickými?