Slovanstvo ve svých zpěvech/Písně české/Ach, synku, synku!

Údaje o textu
Titulek: Ach, synku, synku!
Autor: Ludvík Kuba (zápis, hudební úprava)
Zdroj: KUBA, Ludvík. Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha I. Písně české. Pardubice : Ludvík Kuba v komisi P. Hoblíka, 1888. Číslo 68, s. 110.  
https://eknihovna.nulk.cz/kniha.php?k=43&typ=ori&s=str0147
Licence: PD traditional
Související: Ach synku, synku
čtyřhlasá a klavírní úprava je v ČR chráněna autorským právem do r. 2026

\relative b' {
 \key b \major
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 b4 b b b8[ cis] dis2 e8 dis cis2 b4 r r
 dis dis dis dis8[ e] fis2 gis8 fis e4 dis
 cis cis cis cis8[ dis] e2 fis8 e dis4 cis
 b4 b b b8[ cis] dis2 e8 dis cis2 b4 r r
 \bar "|."
}
\addlyrics {
Ach, syn -- ku, syn -- ku, do -- ma -- li jsi?
ach, syn -- ku, syn -- ku, do -- ma -- li jsi?
ta -- tí -- ček ptá se, o -- ral -- li jsi,
ta -- tí -- ček ptá se, o -- ral -- li jsi?
}

Ach, synku, synku,
doma-li jsi?
tatíček ptá se,
oral-li jsi?

Oral jsem, oral,
ale málo:
kolečko se mně
polámalo.

Oral jsem, oral
cestu bílou,
kudy jsem chodil
se svou milou.

Což je ta cesta
ušlapaná,
což je má milá
uplakaná!

Což je ta cesta
tvrdá orat:
už se nedáme
spolu oddat!