Slavíček rájský

Údaje o textu
Titulek: Slavíček rájský na stromě života, slávu Tvorci svému prozpěvující.
Podtitulek: Kancionál a nebo Kniha písební.
Autor: sestavil a svými písněmi obohatil: Jan Josef Božan
Zdroj: BOŽAN, Jan Josef. Slaviček rájský. Hradec Králové: Václav Tybéla, 1719. Dostupné online.
Vydáno: 1719
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Slavíček rájský

Z obsahu Editovat

V kancionálu je celkem 317 notovaných nápěvů,[1] např.:


  1. TRÖSTL, Michal: Jan Josef Božan: Slavíček rájský (1719), písňový repertoár barokního kancionálu. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity : Katedra hudební výchovy. České Budějovice, 2009. S. 15 Dostupné online

Transkripce titulního listu Editovat

 
Titulní list kancionálu Slavíček rájský

Slavíček rájský na Stromě života, slávu Tvorci svému prozpěvující.

To jest:

Kancionál

A nebo:

Kniha písební.

Rozličné nábožné písně, s mnohým spasitedlným přemyšlováním obsahující; netoliko žákům kostelním při službách církevních k pohodlí

Ale také jednomu každému k potěšení a prospěchu duchovnímu, od jinud po rozdílně sebraná a spořádaná:

Od dvoji cti hodného kněze Jana Jozeffa Božana faráře chroustovského.

S povolením duchovní vrchnosti.

Vytištěný v Hradci Králové nad Labem, u Václava Tybély, 1719.[red 1]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Transkripce provedena na základě doporučení uvedeného v článku Zásady transkripce českých textů z barokní doby od Josefa Vintra na stránkách Vokabuláře webového. [1]. Mimo jiné bylo dnešní normě přizpůsobeno psaní velkých a malých písmen.