Skřivánčí písně/Ptáčata

Údaje o textu
Titulek: Ptáčata
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl. I.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Díl první. Praha, J. Otto 1907. s. 526 – 527
Licence: PD old 70

Jaro přišlo, první brázdu
táhne pluh;
slunko líchy rozehřívá,
s vlhké meze strnad zpívá:
„Naděl Bůh!“

Sad jako by mlékem polil,
— květu div!
sedmihlásek volá s hruše:
„Jablek, hrušek, plné nůše,
— také sliv!“

Zlatá pšenka v poli zraje,
žloutne mez;
na sedláka z jetelíčka
zavolala křepelička:
„Pět peněz!“

Stodoly jsou naplněny,
stohy, žeť!
po strništi vítr duje,
chocholouš si zaběduje:
„A co teď!“

Až ta bílá, krutá zima
přiletí —
pak z božího požehnání
hoďte zrnko ke snídaní
ptáčeti!