Skřivánčí písně/Anděl strážný

Údaje o textu
Titulek: Anděl strážný
Podtitulek: Růžence Ottové.
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Spisy básnické, Díl. I.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Spisy básnické: Souborné vydání ve dvou dílech. Díl první. Praha, J. Otto 1907. s. 502
Licence: PD old 70

Zdává se mi ve spaní,
— ať mne vždycky ochrání! —
že se boží Anděl strážný
k postýlce mé uklání.

Peřinkou mne přikrývá,
pak se na mne usmívá,
a když sobě pozastesknu,
na prsou mne zahřívá.

Políbí mne na líčko,
zašeptá: „Má hvězdičko!“ —
není-li to Anděl strážný,
jste to vy, má matičko!