Sichat Jicchak/Požehnání po čtení Megily

Po přečtení Megily říká obec i kantor toto:

ברוך Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž vedl spor náš a hájil právo naše a vykonal pomstu naši a dal odplatu všem nepřátelům života našeho a ztrestal za nás odpůrce naše. Pochválen budiž, Hospodine, Jenž ztrestal za lid Svůj Israelský všecky odpůrce jeho, všemohoucí ochránce!