Sichat Jicchak/Požehnání před čtením Megily

V předvečer פורים a ráno říká kantor před předčítáním Megily (מגלה) následující tři ברכות.

ברוך Pochválen budiž, Hospodine, Bože nás, králi světa, Jenž nás posvětil příkazy Svými a nám nařídil čtení Megily (knihy Ester).

ברוך Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž konal divy za otce naše za oněch dnů v této době.

ברוך Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž nám popřál dožíti se a dočkati se a dosáhnouti doby této.