Selské písně a české znělky/Polní cestou

Údaje o textu
Titulek: Polní cestou
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: citanka.cz
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Polní cestou, bez příkrovu
nesli jsme ji ke hřbitovu;
vůkol mladé žito vlálo,
skřivan zpíval, slunce plálo
    na ty role otevřené,
    na ty oči uzamčené.

Z štěpů, jež kol cesty stály,
květy v tvář jí napadaly;
na barvínku kolem čela
zabzučela bludná včela;
    my ji nesli, druzí pěli,
    od hřbitova zvony zněly.