Selské písně a české znělky/Já a moje orná půda

Údaje o textu
Titulek: Já a moje orná půda
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: citanka.cz
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Já a moje orná půda,
my jsme jedna hlína,
bohatá anebo chudá,
nemůže být jiná!

Já a moje orná pole
— chraň nás dobré nebe! —
za přítele máme dole
na zemi jen sebe.

Já a moje orné lány
svazek máme tuhý,
když z nás jeden udupaný,
pomůže mu druhý.

Já a moje orná země
jsme jako dlaň k dlani,
dokud ona vlídna ke mně
a já dobrý na ni.