Údaje o textu
Titulek: IV.
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: citanka.cz
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

    Co vzal nám kdo, co zašlapal nám v bláto,
co jedny lkáním, druhé plní studem,
to žalozpěvy už si nevyhudem:
kdo muž, si vezme zas, co bylo vzato!

    V nás jako v jiných žití vrchovato,
nač zbaběle lkát stále nad osudem —
ten dává všem, jen co si vydobudem:
žebráku hůl a kovkopovi zlato.

    Což nemáme svých polí rodnou půdu,
nemáme ruce, mozky jako jiní,
železo na pluhy i na oruží? —
A stále vrávoráme jako v bludu,
pěst líbajíce, která křivdu činí —
„Jsme otroci,“ se křičí; — kde jsou muži?