Selské písně a české znělky/Dost práce již

Údaje o textu
Titulek: Dost práce již
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: Archive.org
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Dost práce již, já chci mít klid
    a složit svoje břímě,
zem sklizena, chci připravit
    se jako ona k zimě.

V mém sadu listí uvadlo,
    štěp smuten v zem se chýlí,
mně na skráň sněhu napadlo,
    chci oddechnout si chvíli,

než navěky odejdu spat
    tam ke kostelní věži,
kde otec, děd, mých dítek řad
    a moje žena leží.

Pojď, synu můj, tvůj statek jest,
    já dávám ti ho celý —
to byla vždycky naše čest,
    co v rodu jsme ho měli.

Bůh ostřez v každé hodině
    tvé stáje, pole, luka,
ať spokojeně na klíně
    si mohu chovat vnuka.

Ať na dvoře tam z chalupy
    se mohu dívat klidný
na stohy tvé a na kupy;
    a ty buď na mne vlídný!