Ruch (almanach 1873)/Nový Jerusalem

Údaje o textu
Titulek: Nový Jerusalem
Autor: Josef Ježek
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 81–82.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Ukřižoval zpupný Jerusalem
svého mesiáše, —
„na nás jeho krev volali, „na nás
i na syny naše!“

„„Ó bys poznalo ty město boží,
co je k spáse tobě! —
Žal mi o tvé děti, že je vidím
zmírat ve porobě.

A tvá, město boží, v rozvaliny
šeřiti se sláva —
usmrtili svého spatitele,
Kristus z mrtvých vstává.

Jak nezůstal kámen na kameni
ze svatého města,
tak i tebe místo pyšné, k zkáze
hříšná vede cesta.

Národy jsi ve okovy spjalo,
u podnoží trónu —
a přec od hodů tě nevyplaší
kletba miliónů?

Ustaň, buran věje od severu,
tvoje síla zmdlívá,
na východě rdí se slávy zora, —
nad tebou se stmívá.