Ruch (almanach 1873)/Modlitba na Čerchově

Údaje o textu
Titulek: Modlitba na Čerchově
Autor: Eliška Krásnohorská
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 137–138.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Ty na nebi mě Bože huslyšíš, —
 jest tichúčko jak v hrobě!
tu na horách, tu jsem tě kúsek blíž,
 hať daleko je k tobě.

Sem prosvítá mi dolin zášeřím
 jkraj ve zlatě ha v lesku…
haj Bože náš! já lidem nevěřím,
 jžes opustil zem česku!

Jsú lidé snad, že zem svú opustí,
 jkdy opustí ji štěstí;
haj Bože, jsú! kdo hale dopustí
 ji na Boha té zvěsti?

Tys v lepší čas bul naší země štít,
 jkdyž vzývali tě otci;
proč sirotkům bys nechtěl Bohem být,
 ha lidské vzdal je moci?

Svět celičký když nám se protiví,
 ty zvrátil bys nám víru?
Ty věčný Bůh, ha bul bys měnivý
 i nad lidská snad míru?

Jsme lidé jen, — ty Bože jen to víš;
 jak ubohé jsme plémě! —
ha v hoři všem — co dlí nám v srdci výš,
 než Bůh ha naše země?

Ji opustiť! — ó synovský náš vděk
 i nešťastné jí stačí;
tak trvalý jest lidské lásky věk, —
 ha božské bul by kratší?!

Tak nevěřím! slyš Bože, můj co duch
 nad lidské volá klamy:
tu dráhu zem dřív neopustí Bůh, —
 tak věřím, — než my sami!

Bůh huslyšel! jak září výslunna
 zem česká zlatovláska!
jí žehnajíc plá nebes koruna,
 jí žehná Boží láska.