Ruch (almanach 1873)/Když podzim květy strhal

Údaje o textu
Titulek: Když podzim květy strhal
Autor: Adolf Heyduk
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 71–72.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Už pádí po strništi
podzimních větrů vání
a suché, žluté listí
před sebou popohání.

Z tisíce pestrých květů
jen vetché stonky zbyly,
a ty se od polovic
vadnouce ulomily.

A tamo u rozcestí
tvář písničkáře bledá
v kraj dálný zahlédla se —
co asi oko hledá?

Na prsa hlava klesá
a přes skráň sivé vlasy;
proč asi ustal chvíli
a na co myslí asi?

Ach v srdci bolno taky,
v něm jiskra citu sirá,
z pomněnek dávno svadlých
sežloutlé lístky sbírá. —

Vždyť tam se beznadějně
zdroj jara nevyprýští,
kde podzim květy strhal
a pádí po strništi.