Ruch (almanach 1873)/Jen plač

Údaje o textu
Titulek: Jen plač — —!
Autor: Václav Šnajdr
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 226.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Když rety Tvoje políbám,
tu slza v líc Ti kane,
a oko Tvoje slunce jak
ve růžném žáru vzplane.

Ó, plač a rdi se děvo má,
když ret můj k Tvým se vine;
vždyť víš, — že růže nejkrasší,
kdy rosa v kalich plyne! — — —