Ruch (almanach 1873)/Indiánská elegie

Údaje o textu
Titulek: Indiánská elegie
Autor: Boleslav Trojan
Zdroj: DÜRICH, Josef; KÁLAL, Josef; NEJEDLÝ, Julius. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník třetí. Praha : knihtiskárna A. Čapka v Jičíně, 1873. s. 227.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Zavál větřík; zašustily lesy.
pralesy ty zasténaly temně,
zašustily, zvaly muže rudé,
muže rudé, syny rodné země.

Vzlétl orel, rozstřel peruť mocnou,
vzlétl vzhůru — a zas hlavu kloní;
marně zírá vůkol: zmizel kazik,
bílá tvář teď plachou zvěř zde honí.

Rozplakal se vítr v pláč žalostný,
duby staré hlavy poklonily,
zaletěl tam v dálku orel k bratřím — —
smutný kraj, jejž krví poronili
bílí muži krví Indiánů.