Ruch (almanach 1870)/Válečná

Údaje o textu
Titulek: Válečná
Autor: Josef Boleslav Pecka (jako Boleslav Strahovský, dělník samouk)
Zdroj: ČAPEK, Antonín; DÜRICH, Josef. Ruch : almanah omladiny českoslovanské. Ročník druhý. Praha : I. L. Kober, 1870. s. 169.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Na srdce zrádné
ať kletba padne —
sláva vlasti přec neuvadne!

Bdiž v nás božích bojovníků duch;
ve svatém tom, spravedlivém boji
nechať všichni věrně k sobě stojí —
zrádců chraň nás milosrdný Bůh!

Proradů plémě
pohltiž země —
ve propasti ať zmizí temně!

Vzhlédni bože na své české reky,
dej ať, jako druhdy, vrahů řev
zděsí se, kdy zazní jen náš zpěv:
Marné vaše proti nám jsou vzteky!