Údaje o textu
Titulek: Andral
Autor: Josef Podlipský, František Ladislav Rieger
Zdroj: Slovník naučný. Praha : I. L. Kober, 1860–1874, 1890, str. 205
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70

Andral, rodina fr., z níž bylo 6 generací po sobě lékaři. 1) A. Vilém, nar. 1769, sloužil co plukovní lékař fr. armády ve Španělích — pak v Italii — stal se 1809 dv. lékařem krále Murata, jehož rodině při obraně a útěku věrné a platné služby prokázal. Po návratu do vlasti stal se pro zásluhy a vědecké práce členem akad. lék., pak poradním lékařem kr. Ludvíka XVIII. — 2) A. Gabriel, syn před., * 1797 v Pař., sl. lékař a svědomitý uč., stal se r. 1821 doktorem, 1827 prof. klinickým a pak členem akad. lék. v Pař., † t. 5. ún. 1853. Ps. Clinique medicale 5 d. 1840, Précis d’anatomie pathologique 3 d. 1836, Pathologie interne 3 d. 1848 a j. r. lip.