Recepční zákon

info
Údaje o textu
Titulek: Zákon Národního výboru československého ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého
Původní znění: Zákon 11/1918 Sb. z. a n.
Zdroj: portal.gov.cz
Licence: PD CZ
logo Wikipedie   Hlavní článek v české Wikipedii

PreambuleEditovat

Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby byla zachována souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, nařizuje Národní výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti toto:

Článek 1Editovat

Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou Národní radou v Paříži. Orgánem jednomyslné vůle národa a také vykonavatelem státní svrchovanosti je Národní výbor.

Článek 2Editovat

Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.

Článek 3Editovat

Všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní a zejména i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení.

Článek 4Editovat

Zákon tento nabývá účinnosti dnešním dnem.

Článek 5Editovat

Národnímu výboru se ukládá, aby tento zákon provedl.