Růže stolistá/XXIII

Údaje o textu
Titulek: XXIII
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: Růže stolistá, I. L. Kober, Praha, 1880, str. 14
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70
Index stran

Tudy půjde — v tomto místě
Houštinou se obtočím;
Do sadu dnes přijde jistě —
Ztad jí v náruč vyskočím.

Hle, klobouček tam se hmitá,
Vise na kři růžovém!
Oč že číhá na mne skryta
V altánečku korovém.

Mám tě, mám tě, drahý ptáčku!
Takto jen na schovávačku
V nevýstižném úschraní
Hrají zamilovaní.