Růže stolistá/XX

Údaje o textu
Titulek: XX
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: Růže stolistá, I. L. Kober, Praha, 1880, str. 13
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70
Index stran

„Sám jsi svědčil, jak zaclání
Slovo lásce, pěvce můj!
Již budoucně o vyznání
Mých citů nenastupuj.

Mezi blahem, bázní, touhou
V střídání neskončeném
Přej své dívce lhůtu dlouhou
Na tom místě zvýšeném.

Znej věrnosti známky jisté,
A mé stihnuv ohně čisté
Srdcem, duchem, pamětí,
Tou je měj pod pečetí.“