Růže stolistá/V

Údaje o textu
Titulek: V
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: Růže stolistá, I. L. Kober, Praha, 1880, str. 5
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70
Index stran

Nepřebrané plynou vůně,
 Sladkosti a lahody,
Vlasti milá! na tvém lůně
 Z kvítků blahé úrody.

Kdož v koruně tvé planoucí
 Sečte drahé kamení?
A kdo z tvých rukou kanoucí
 Jasné perly ocení?

Ó má vlasti! z neskonalé
Hojnosti své — tuto ale
 Daruj jednu růžičku,
 Tuto dej mi perličku!