Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila/XLIII

Údaje o textu
Titulek: XLIII.
Podtitulek: Český vpád do Polska.
Autor: neznámý, tzv. Dalimil, k vydání upravil Josef Jireček
Zdroj: Archive.org
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, Matice česká 1877. s. 74 - 75.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Břetislav I.

Pak kněz, chtě pomstiti děda svého,
jede na Mezku, knězě polského.
Mezka proti jemu mocně vynide,
a v tom boju Mezka snide.
Ot Čech až do Hłohova
nesłyšał by był polského słova;
neb všiu zemiu popełem postavi.
Bračislav v Hnězdně české stany zstavi.
Ottud pěti bratří těła vzěchu,
i svatého Radima ottud vzpodjechu.
Svatý Vojtěch neda sebe vzieti,
až musichu tři dni póst přijieti.
Sliuby veliké činiechu:
krčmy v svátek zapověděchu,
pravé manžełstvo slbichu,
pohřěb na poliu zatratichu,
robotné liudi zprostichu.
Ktož by to rušili, ti biskupem kleti běchu.
A když to rychle zděchu,
těło svatého Vojtěcha podjechu;
neb jím dřieve proto kleti biechu.
Toho sě otpověděvše, domóv jej vzěchu,
a všěcky jiné pobrachu svaté.
Tu vzěchu tři dsky psané, ovšem złaté,
jichž každá tři sta funtóv vážieše.
Mezi nimi złatý kříž bieše;
ten był kázał kněz Mezka učinti
z złata, jí sě mohł třikrát přěvážiti.
Z Polsky sto voz zvonóv vyvezú,
jiných klénotóv mnoho ottud přivezú.
To sě sta léta od narozenie syna božieho
po tiscu po třech dcětech osmého.