Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila/LXXVIII

Údaje o textu
Titulek: LXXVIII.
Podtitulek: Přemysl králem i nazván Ottakar.
Autor: neznámý, tzv. Dalimil, k vydání upravil Josef Jireček
Zdroj: Archive.org
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, Matice česká 1877. s. 132 - 133.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Přemysl Otakar I.

Ciesař Otta na Sasy jide,
kněz k němu do Sas přijide.
Kněz sám o sobě stojieše,
ciesař s svými jinde bieše.
Sasici na české stany udeřichu,
Čechové je tu pobichu.
Opěť je kněz Přěmysł pobi,
mnoho na Sasiech tvrzí doby.
Pro to počě ciesař Přěmysła miłovati,
káza sě j'mu koronovati.
Na biřmovániu ciesař kněziu rúšku vzváza,
a Ottakar, točš Ottě mił, j'mu řiekati káza.
Druhým ocasem obdaří lva biełého,
Budišinem a Zhořěłcem rozšíři zemiu jeho.
Tehdy tě městě ciesař k dědině jemu da,
přěd kniežaty prstenem mu vzda.
Tak Ottakar, třetí král, u Prazě korunu přije,
pak ležě na Křivokłátě s Smiłem, a tyje.
Čechy všě své nepřáteły zbichu.
Tak všě súsědy uhrozichu,
že po všěch Němcích jechu sě młuviti:
„Ten válej s Čechy, ktož nechce živ býti.“