Prostonárodní české písně a říkadla/Lítost (z Hradecka)

Údaje o textu
Titulek: Lítost
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně rozpravné, s. 187. Č. 354. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 289, s. 73.  
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 415.
Licence: PD traditional
Související: Slowanské národnj pjsně/Djl prwnj/Slowenské pjsně/Když sem plela len

\relative c'' {
 \key as \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \mark \markup{\italic "Andante sostenuto."}
 c8 c bes bes as4 r des8 des c c bes4 r
 \repeat volta 2 {c8 bes c des es8. f16 es8 des c8 bes c des es8. f16 es8 des c8 c bes bes as4 r}
 }
\addlyrics {
 Když jsem ple -- la len,
 ne -- vě -- dě -- la jsem, 
 co mě mé sr -- déč -- ko bo -- lí: 
 že mně můj mi -- lý vy -- po -- ví,
 ne -- vě -- dě -- la jsem.
 }

Když jsem plela len,
nevěděla jsem,
co mě mé srdéčko bolí:[red 1]
že mně můj milý vypoví,
nevěděla jsem.

Když jsem plela mák —
škoda nastokrát,
škoda toho milování,
že netrvá do skonání,
škoda nastokrát!

Z Hradecka — Srov. Suš. 260; Čel. I. 86; Kol. I, 311.


Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. V předloze se nachází odkaz na poznámku, text poznámky však chybí