Prostonárodní české písně a říkadla/Kalina

Údaje o textu
Titulek: Kalina
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně věku mládeneckého a paneneského, s. 150. Č. 240. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 546, s. 140. Nápěv podložen textem písně Rozmyšlení. 
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 414.
Licence: PD traditional
Související:

\relative d'' {
 \key g \major
 \mark \markup{\italic "Andante sostenuto."}
 \time 2/2
 d4 d8( c) b4 c d e c2 b r d4 d8( c) b4 a g fis g a
 b a b d c b a2 g r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Proč, ka -- li -- no, v_strou -- ze sto -- jíš? 
 Proč, ka -- li -- no, v_strou -- ze sto -- jíš? 
 zda -- li ty se su -- cha bo -- jíš?
 }

Proč, kalino, v strouze stojíš?
zdali ty se sucha bojíš?

Kdybych já se sucha bála,
ještě bych já hlouběj stála.

Proč kalino kalin nemáš
a jimi se nečervenáš?

Já jsem kalin dosti měla
a jimi se červenala.

Svrchu ptáci ozobali,
z důly panny olámaly.

Každá panna hochu svému —
a já smutná nemám komu.

Ach kdybych já komu měla,
byla bych si přispíšila!

Z Berounska. — Srov. Krol. II, 70; Suš. 321.