Prostonárodní české písně a říkadla/Žežulička

Údaje o textu
Titulek: Žežulička
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
 • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně věku mládeneckého a panenského, s. 175. Č. 322. 
 • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 770, s. 194–195.  
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 415.
Licence: PD traditional

\relative f' {
 \key f \major
 \time 2/4
 \mark \markup{\italic "Con espressione."}
 \autoBeamOff
 f8 e f g a g a bes c c d b c4 d e8 e d d c4 r \bar "||"
 c8 d c bes a bes a g a a g g f4 c' a8 a g g f4 r \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Za -- ku -- ka -- la že -- žu -- li -- čka 
 v_le -- se v_o -- bo -- ře, 
 ach v_le -- se v_o -- bo -- ře! 
 za -- pla -- ka -- la má pa -- nen -- ka 
 do -- ma v_ko -- mo -- ře, 
 ach do -- ma v_ko -- mo -- ře! 
 }

Zakukala žežulička
v lese v oboře,
ach v lese v oboře!
zaplakala má panenka
doma v komoře,
ach doma v komoře!

Ja co pláčeš a naříkáš?
vždyť ty budeš má:
až žežulka na vánoce
třikrát zakuká.

„Jak pak nemám naříkati,
když nebudu tvá;
vždyť žežulka o vánocích
nikdy nekuká![red 1]

Vyrostla mi rozmarinka
pěkně zelená:
měla jsem já milovníčka —
už ho má jiná!“


Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. Mor. píseň přidává:

  Pán Bůh mocný, Pán Bůh dobrý
  on to může dát,
  že žežulka na vánoce
  může zakukat.