Povídky (Řehák)

Údaje o textu
Titulek: Povídky
Podtitulek: Obrázky z věku mladistvého pro naši milou mládež
Autor: Stanislav Řehák
Zdroj: ŘEHÁK, Stanislav. Povídky. Obrázky z věku mladistvého pro naši milou mládež. Náchod: B. Raiman a syn, 1880.
Licence: PD old 70

Mládeži milá!Editovat

Odevzdávám do Tvých rukou, mládeži milá, malou tuto knihu, obsahující několik povídek, s tím přáním, aby se Ti zalíbila a nejen příjemné, nýbrž i užitečné chvíle poskytla.

Zvláště Vám, vy, dívky české, budiž ona ku potěšení a zábavě. Dočtete se v ní o hodných dívenkách, jež krásnými ušlechtilými ctnostmi vynikaly — těch následujte; dočtete se však také v ní o dívkách i chlapcích nehodných, již nehezkými ctnostmi vynikali — z těch ovšem vezměte si zase příklad, jakými býti nemáte.

Učiníte-li takto, vyplní se zajisté na Vás slova: „Zdárná mládež — sláva vlasti.“

A to dejž Bůh!

V Náchodě, 15. dne m. srpna 1880.

Stanislav Řehák

Obsah:Editovat