Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku

Údaje o textu
Titulek: Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku
Autor: Karel Eichler
Zdroj: EICHLER, Karel. Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Brno : Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje, 1887–1888.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70

ČástiEditovat