Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku/Díl I. – Čásť II.

Údaje o textu
Titulek: Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku/Díl I. – Čásť II.
Autor: Karel Eichler
Zdroj: EICHLER, Karel. Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Čásť 2. Brno : Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje, 1888. 486 s. Dostupné online .
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: Brno : Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje, 1888
Licence: PD old 70

ObsahEditovat