Podobenství (Vrchlický)

Údaje o textu
Titulek: Podobenství
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: volny.cz/pjenicek
Vydáno: VRCHLICKÝ, Jaroslav. Za trochu lásky. Praha: Československý spisovatel, 1979. (Prstýnek.)
Licence: PD old 70

Když zřím plnou číši vína, myslím na tvé vlasy:
v obou tolik zlatých svitů míhá se a hrá si.

Když zřím plnou číši vína, myslím na tvá ústa,
rubín vína vstříc mi kyne a jak rty dva vzrůstá.

Na tvá ňadra myslím, zřím-li vína pohár plný,
tak se dmou, vrou takým ohněm jako vína vlny.

Ale nejvíc, nejvíc musím myslet na tvé oči:
z těch jak z vína stejně v srdce zlatá jiskra skočí.

A ten žár, jejž v srdci vznítí, nelze ztišit pěním,
leda novou číší vína, novým políbením.