Příběhy Odysseovy/Předmluva

Údaje o textu
Titulek: Předmluva
Autor: Jan Šafránek
Zdroj: ŠAFRÁNEK, Jan. Příběhy Odysseovy. Praha : Jos. R. Vilímek, 1887. s. 5–6.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Že mládeži naší líbí se pověsti a báje starých Hellénů, vím ze zkušenosti. Jeť v nich vzdělávací jádro. Skoro hravě seznamuje se tak se světem, který pro vnímavou mysl tolik má kouzla. Ze světa toho řine se posud mohutný zdroj vzdělání rozumového i ušlechtění citového, ve světě tom ráda si hledá mladistvá mysl vzory pro vlastní život. Vybírati tedy pověsti i báje hellénské a v rouše mládeži přístupném představovati jí před oči vzory ušlechtilé, nebude snad prací zbytečnou.

Styk s mládeží a její ku knihám toho způsobu náklonnosť vnutila mi takořka péro do ruky; a byl bych šťasten, seznal-li bych, že práce, kterou pokud toho skrovné moje dopouštěly síly, s láskou a vytrvale jsem konal, vykonána nebyla na darmo.

Vybral jsem z velebásní Homérových nejprve příhody reka Ithackého, jenž důmyslem, odhodlaností a láskou k domovině proslul. Vysloví-li se znalci, žeť nebylo by než na prospěch mládeže české, by tím řádem i jiné památky literatury řecké byly zpracovány, milerád o jiné ještě se přičiním.

Při vypravování samém jen Homérova Odysseia byla mi pramenem; o to právě běží, by díla celá, aspoň po obsahové své stránce známa byla mládeži naší. Pěknější nebo význačnější místa opatřil jsem úryvky z Niederlova překladu Odysseie (ve zpěvu V. a VI.), v ostatní části pak dle překladu, jejž pořídil velezasloužilý na poli překladatelském pracovník, můj ode dávna již ze školy rádce a přítel professor Ig. Mejsnar. Že přidáno bylo v předu několik slov o zásluhách muže, jehož památce knížečka tato věnována, v zadu pak v abecedním pořádku vysvětlení důležitějších jmen, sám účel práce pro mládež a přátely její určené, omlouvá. Velectěnému pak příteli a professoru Dru. Frant. Krskovi veřejné tuto díky činím, za ochotu a vlídnou sdílnosť, kterouž pročítaje celý rukopis a během práce vhodné podávaje pokyny, přátelsky osvědčil.

Snad že prosté vypravování ledakohos i povzbudí, by s horlivějším úsilím ruku přiložil ku práci, by porozuměl půvabu velebásní Homerových básní v původním znění.

V Kolíně n. L., 15. dne října 1886.

Spisovatel.