Ottův slovník naučný/von Alxinger

Údaje o textu
Titulek: von Alxinger
Autor: Arnošt Vilém Kraus
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 35. Dostupné online.
Licence: PD old 70

von Alxinger Johann (* 1755 — † 1797), básnik německý, jenž napodoboval Wielanda dvěma epy romantickými Doolin von Mainz (1787) a Bliomberis (1791), ale poetické ceny básně jeho nemají; jsou však významny pro dobu Josefa II. Mnoho míst filosofických charakterisuje jej jako přívržence svobody myšlení a osvíceného despotismu, avšak též jako odpůrce protináboženského směru tehdejšího. A. nar. ve Vídni, stal se dvorním agentem, r. 1794 sekretářem dvorních divadel a r. násl. rytířem. Jeho spisy vyšly r. 1812 o 10 svazcích ve Vídni. Ks.