Ottův slovník naučný/van Alsloot

Údaje o textu
Titulek: van Alsloot
Autor: Karel Chytil
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 2. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Denis van Alsloot (anglicky)

van Alsloot Denis, nizozemský malíř, narodil se nepochybně v Brusselu v 2. polovici XVI. stol, a zemřel tamže r. 1626 nebo krátce před tím. Od r. 1599 nebo 1600 býval zaměstnáván ve službě arcivévody rak. Albrechta VII. a jeho manželky Isabelly a užíval titulu dvorního malíře, jakož i některých privilegií s titulem tím spojených. Obrazy jeho jsou dosti vzácny. Většinou jsou to krajiny s figurálními výjevy buď mythologickými nebo biblickými; stafáže tato malována namnoze jinou rukou, nepochybně od H. de Clerck, jenž od r. 1606 rovněž byl malířem arcivévodovým. Některé obrazy jsou v museu madridském; z těchto umělecky i historicky obzvláště zajímavy jsou dva veliké obrazy s průvodem cechů a ozbrojených společenstev brusselských z r. 1616. Dva obrazy musea brusselského opětují tytéž výjevy; jiný obraz tamže představuje zámek Mariemont s ptačí perspektivy s postavami Albrechta a Isabelly a s průvodem v popředí. Jiné pověřené obrazy jsou v museu nanteském a v obrazárně cís. sbírek ve Vídni. Krajiny A-ovy jsou malovány s jistou silou a šířkou, s opravdovým smyslem pro přírodu a patří k nejlepším krajinomalbám tehdejší školy nizozemské. Chl.