Ottův slovník naučný/Alsleben Julius

Údaje o textu
Titulek: Alsleben Julius
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 2. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Alsleben Julius, hud. spis. německý. Narozen 24. března 1832 v Berlíně, věnoval se studiu klassické a orientální filologie a spisem o syrském světci Efraimu obrátil na sebe pozornost jako znamenitý znalec syrštiny. Chtěl se státi docentem, ale pro nepříznivé poměry materiální vzdal se svého záměru a oddal se docela hudbě. Jako pianista nabyl sice dobrého jména, dal však přednost povolání učitelskému usadiv se v Berlíně. R. 1865 byl zvolen starostou berlínského „Tonkünstlervereinu“, r. 1872 jmenován král. professorem, r. 1884 učitelem theorie hudby a zpěvu chorálního na král. ústavu pro hudbu chrámovou v Berlíně. Tiskem vydal: Abriss der Geschichte der Musik für Musiker und Dilettanten (Berl. 1861) a Das musikalische Lehramt. Mimo to je spolupracovníkem mnohých hud. časopisů, z nichž sám redigoval „Harmonii“. Skladby jeho jsou rázu více příležitostného.