Ottův slovník naučný/Zádruha

Údaje o textu
Titulek: Zádruha
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 365. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Zádruha (zadruga) jest právní institut žijící ještě dnes u jižních Slovanů a záležející v tom, že několik selských rodin pocházejících obyčejně od společného předka tvoří majetkové sdružení. Z. jest tedy složitou, širší rodinou, která jakožto celek jest vlastníkem společného majetku, která společně hospodaří a stojí pod správou náčelníka, jenž ji na venek zastupuje. Jest to sdružení zakládající se na svazku příbuzenském a zároveň majetkovém. Více o z-uze viz ve čl. Jihoslované (národopis), str. 385 sl., a Inokoština. V české literatuře pojednávají o ní tyto práce: K. Kadlec, Rodinný nedíl čili zádruha v právu slovanském (Praha, 1898); Peisker, Slovo o z-uze („Národopisný sborník českoslov.“, 1899); Kadlec, K „Slovu o z-uze“ (polemika s Peiskerem; t., 1900) a Rodinný nedíl ve světle dat srovnávacích dějin právních („Časopis Mat. Mor.“, 1901; za příčinou Pekařova článku Ke sporu o z-hu staroslovanskou, referujícího o polemice mezi Kadlcem a Peiskrem).