Údaje o textu
Titulek: Vuoxa
Autor: Pavel Papáček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. S. 1076–1077. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Vuoksa

Vuoxa (Vuoksen), řeka vyborské gub. finské, jediný přirozený 163 km dlouhý výtok jezera Saimy vlévající se dvěma rameny do jezera Ladožského. Při značném rozdílu výšky obou jezer (80 m) má V. dosti značný spád tvoříc řadu prahů a vodopádů. Nejznámější jest vodopád Imatra (5 km pod výtokem z jezera Saimy). Síla vodní částečně se zužitkuje pro průmysl. V dolním toku V. rozlévá se v řadu jezer; přítoků má mnoho. V deltě V-xy leží město Kexholm. Třetí ústí (u Taipale) V-xyv zniklo spojením řeky s jezerem Suvanto a tohoto s Ladogou. Značný lov lososů. Pp.