Ottův slovník naučný/Venditio bonorum

Údaje o textu
Titulek: Venditio bonorum
Autor: Josef Vančura
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. s. 538. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Venditio bonorum, lat., prodej veškerého majetku, měl podle práva římského místo v těchto případech: 1. Jmění státem zabavené (bona publicata) nechť pro zločin (konfiskované), nechť pro nesplněné státní pohledávky, prodávalo se jako celek (sectionem vendere) veřejnou dražbou, a koupě jeho zakládala pro vydražitele posloupnost universální. 2. Kromě toho vyskytovala se v. b. ještě v případu konkursu, jenž uvalen byl k žádosti věřitelů na jmění odsouzeného (iudicatus) nebo nehájeného (indefensus) dlužníka, nebo na pozůstalost nemající dědice (srv. Bonorum emptio). J.V.