Ottův slovník naučný/Tula (ozdoba)

Údaje o textu
Titulek: Tula
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýpátý díl. Praha : J. Otto, 1906. s. 855. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Niello

Tula, jméno stříbrného zboží s vrytými neb vyraženými černými ozdobami zvanými niello (v. t.)