Ottův slovník naučný/Tiro

Údaje o textu
Titulek: Tiro
Autor: Otakar Jiráni
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýpátý díl. Praha : J. Otto, 1906. S. 459. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Tiro, lat., u Římanů nováček ve službě vojenské v protivě k staršímu a zkušenému vojínu (veteranus). V době stálého vojska, zvláště za Caesara, tvořeny z nich zvláštní legie (legiones t-num). Přeneseně užívalo se slova toho o začátečnících v jakémkoli povolání, jmenovitě v umění a vědě. Odtud odvozeno jest tirocinium, čímž označuje se první válečná výprava nováčkova a dále vůbec učebná a zkušební doba v nějaké činnosti (na př. tříleté t. farmaceutů v lékárně, o čemž viz Lékárnictví str. 819a). O.J-i.