Údaje o textu
Titulek: Táhlo
Autor: Viktor Felber
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýpátý díl. Praha : J. Otto, 1906. S. 28–29. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Táhlo

Táhlo či těhlice jest člen rovinného mechanismu čtyřčleného, spojující osy pohyblivé a protilehlý členu nehybnému, rámu. Při mechanismu naznačeném ve vyobr. č. 4151., skládajícím se ze čtyř dvojic rotačních, jest člen O1O4 rámem, O2O3 t-lem. Všemi kombinacemi dvojic rotačních O1, O2, O3, O4 s dvojicemi smykovými (smykadly ve vedeních) jsou vyčerpány všecky druhy mechanismů čtyřčlených, při kterých vždy člen protilehlý rámu tvoří t. Každý bod t-la opisuje křivku rovinnou, jejíž tvar závisí na druhu mechanismu, koncové body pohybuji se na obloucích kruhových či přímkách. T. jest namáháno silami působícími na mechanismus tahem či pevností vzpěrnou a vlastní váhou na ohyb; při značných úhlových rychlostech jest též šetřiti namáhání dynamického, vzniklého urychlováním či zpožďováním částic t-la. O konstrukci t-la viz Ojnice. V.F.